Bố Trí Môn-Chủ-Táo cho Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch hợp phong thủy

Khi , phòng ngủ, phòng làm việc, bếp cho từng tuổi của chủ nhà.

bat trach1 Bố Trí Môn Chủ Táo cho Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch hợp phong thủy

Cần phải lưu ý đến Đông Tứ Trạch và .

Môn: Tức là cửa ra vào nhà, môn cần được đặt ở vị trí tương quan tốt với Mệnh cung (Cung phi) của chủ nhà.

Chủ: Tức là vị trí phòng ngủ và phòng làm việc của từng người trong nhà, đặc biệt coi trọng Chủ nhà. Lấy Phương vị (Vị trí của từng hướng so với trung tâm ngôi nhà) so với Mệnh cung (Cung phi) của từng người để lựa chọn.

Táo: Tức là Bếp ăn, với bếp thì có một tiêu chuẩn cần đặc biệt chú ý là tọa hung hướng cát, tức miệng bếp quay về hướng tốt của Chủ nhà, và vị trí đặt bếp thì nên đặt vào vị trí xấu của Chủ nhà.

– Đông Tứ Mệnh không nên ở Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Mệnh không nên ở Đông Tứ Trạch.

– Đông hoặc Tây Tứ Trạch không nên bố cục hỗn loạn. Ví dụ: Chủ nhà thuộc Tây Tứ Trạch mà bố trí Môn Chủ Táo đều thuộc Đông Tứ Trạch hoặc ngược lại Chủ nhà thuộc Đông Tứ Trạch mà bố trí Môn Chủ Táo đều thuộc Tây Tứ Trạch là đại kỵ.

Khi tất cả các tiêu chuẩn đều hợp lý đồng nhất thì đó tức là đắc được Phúc Nguyên (Nguồn Phúc), do đó đây được gọi là Phúc Nguyên Pháp trong .
Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>